O Fundacji

 

Fundacja Elżbiety Wróbel PREMA została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 19 lutego 2018 roku oraz zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 18 kwietnia 2018 roku (numer KRS: 0000728193).

Statut Fundacji PREMA określa w następujący sposób cele Fundacji:

 1. krzewienie idei zdrowia publicznego,
 2. wspieranie działalności służącej poprawie zdrowia i zdrowia publicznego,
 3. promocja zdrowego trybu życia, w szczególności przy wykorzystaniu jogi – tradycyjnego, dalekowschodniego systemu ćwiczeń ciała i umysłu,
 4. ochrona i promocja zdrowia, w szczególności z wykorzystaniem terapii jogą, masażem shiatsu itp.,
 5. wspieranie działań prozdrowotnych,
 6. inicjowanie i wspieranie działań służących poprawie poziomu edukacji obywateli
 7. upowszechnianie kultury fizycznej,
 8. przeciwdziałanie bezrobociu,
 9. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 10. działania na rzecz promocji i organizacji społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu,
 11. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej,
 12. zapobieganie niepełnosprawności i przywracanie sprawności psychofizycznej,
 13. zapobieganie pogłębianiu się izolacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz osób narażonych na wykluczenie społeczne (w szczególności osób bezrobotnych i osób w depresji
 14. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

Fundacja PREMA może prowadzić działalność gospodarczą.